Logotip Filozofskog fakulteta u Nišu

Категорије питања

Претрага базе

ПИТАЊЕ

Где могу преузети обрасце, захтеве, молбе и анкетне листиће?

Сва документација од интереса за студенте свих нивоа студија може се преузети са Google Drive фолдера на https://r.filfak.ni.ac.rs/obrasci. Документација је подељена у три фолдера, по нивоима студија (основне, мастер и докторске академске студије).

Директоријум образаца, између осталог, нуди преузимање следећих докумената:

  • Образац ШВ-20
  • Молбу (општи облик)
  • Молбу за доделу ЕСПБ бодова за ваннаставне активности
  • Образац за пријаву теме за израду завршног и мастер рада
  • Образац пријаве за похађање факултативних и изборних предмета
  • Анкетне листиће за изборне предмете
  • Захтев за издавање докумената на реверс
  • Захтев за издавање потврде о статусу студента
  • Захтев за издавање уверења о положеним испитима са просечном оценом
  • Захтев за испис са Филозофског факултета

 

 

Најчешћа питања

Најчешће кључне речи