Logotip Filozofskog fakulteta u Nišu

Категорије питања

Претрага базе

ПИТАЊЕ

Шта је потребно за упис након положеног пријемног испита?

Кандидати који су стекли право на упис подносе:

  • оригинална документа или оверене фотокопије докумената: сведочанства сва четири разреда завршене средње школе и диплома о положеном матурском испиту
  • два попуњена обрасца ШВ-20 (кандидати добијају на Факултету)
  • индекс (кандидати добијају на Факултету)
  • две фотографије формата 4,5 х 3,5 cm
  • доказ о уплати премије обавезног осигурања за случај незгоде у износу од 200,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212106, са назнаком „осигурање студената“. ОВУ УПЛАТУ ВРШЕ И БУЏЕТСКИ И САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ
  • доказ о уплати накнаде за упис у прву годину у износу од 10.000,00 динара у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212102, са назнаком „упис у прву годину“. ОВУ УПЛАТУ ВРШЕ И БУЏЕТСКИ И САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ
  • доказ о уплати школарине (за кандидате у статусу самофинансирајућег студента који плаћају школарину) у износу од 90.000,00 динара.

 

НАПОМЕНЕ:

  • Студенти који су уписани у прву годину основних академских студија могу платити школарину једнократно, уплатом целокупног износа (за школску 2024/2025. 90.000,00 динара) или у дванаест рата (износ рате за школску 2024/2025. је 7.500,00 динара), при чему се прва рата уплаћује одмах приликом уписа, а осталих једанаест рата до 10. у месецу за текући месец почев од августа текуће године
  • Уплата школарине се врши у корист текућег рачуна Факултета број 840-1818666-89, са позивом на број 74212102, са назнаком „прва рата школарине“
  • Редовно измиривање месечних рата школарине услов је за пријављивање испита

Најчешћа питања

Најчешће кључне речи